boetes voor taxibedrijven

Feitcode

Wet

Art.

Verwijzing naar

Omschrijving art.

Bijzonderheden

Normadressaat

Boete bedrag

Direct beboetbaar

Weg Controle

Bedrijfs Controle

1. BEWAARPLICHT

A 4.3 (1)

ATW

4:3 lid 1

 

Het niet voeren van een deugdelijke registratie door een werkgever en een persoon als bedoeld in art. 2:7 lid 1, ter zake van de arbeids- en rusttijden welke het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen mogelijk maakt

Geen weekstaat, registratieblad, dienstrooster, print-out, downloadgegevens in administratie aangetroffen

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

4400

Nee

Ja

B 2.4:1(1)

ATBv

2.4:1 lid 1

Art. 4:3 ATW

Het niet bewaren van een originele deugdelijke registratie voor ten minste 104 weken. (zoals werkmap / dienstrooster, data boordcomputer taxi

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

4400

Nee

Ja

B 2.4:1 (1a)

ATBv

2.4:1 lid 2

Art. 14 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85

Het niet bewaren van een originele deugdelijke registratie voor ten minste 52 weken. (tachograaf)

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

4400

Nee

Ja

B 2.4:1 (1b)

ATBv

2.4:1 lid 2

Art. 14 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85

De registratiebladen, afdrukken en overgebrachte gegevens zijn niet op verzoek van de met de controle belaste ambtenaren overgelegd of overhandigd (artikel 14 lid 2 Vo (EEG) nr. 3821/85)

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

4400

Nee

Ja

B 2.4:1 (2)

ATBv

2.4:1 lid 3

Art. 6 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006

Andere werkzaamheden worden niet geregistreerd

 

Werkgever / Zelfstandige

550

Ja

Ja

B 2.4:1 (2a)

ATBv

2.4:1 lid 4

Art. 10 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006

Werkgever/zelfstandige hebben de originele gedownloade gegevens van voertuigunit en/of bestuurderskaart geen 12 maanden bewaard

Per chauffeur per dag

Werkgever / Zelfstandige

4400

Nee

Ja

B 2.4:1 (2b)

ATBv

2.4:1 lid 5

 

Werknemer heeft de registratie gegevens en bescheiden (mbt artikel 4:3 Atw) tijdens zijn vervoerswerkzaamheden niet bewaard tot het tijdstip van overdracht aan de werkgever

 

Werkgever / Zelfstandige

550

Nee

Ja

B 2.4:1 (4)

ATBv

2.4:1 lid 6

Art. 11 lid 2 Regeling tachograafkaarten

Werkgever/zelfstandige hebben de gegevens op de bestuurderskaart niet elke drie weken overgebracht naar de vestiging

Downloaden bestuurderskaart

Werkgever / Zelfstandige

1100

Nee

Ja

B 2.4:1 (5)

ATBv

2.4:1 lid 6

Art. 11 lid 1 Regeling tachograafkaarten

Werkgever/zelfstandige hebben de gegevens van de voertuigunit niet elke 3 maanden overgebracht naar de vestiging

Downloaden voertuigunit

Werkgever / Zelfstandige

2200

Nee

Ja

2. TAXI

B 2.4:2 (1)

ATBv

2.4:2 lid 1

 

Het niet bij zich hebben van een werkmap

Werkmap vergeten

Werkgever / Zelfstandige

550

Ja

Nee

B 2.4:2 (2)

ATBv

2.4:2 lid 1

 

Het niet bij zich hebben van een werkmap

Werkmap niet afgegeven

Werkgever / Zelfstandige

1100

Ja

Nee

B 2.4:2 (3)

ATBv

2.4:2 lid 1

Art 2.4:2 lid 3 irt Art 2 lid 2 Regeling

Werkmap

Het niet (bij zich) hebben van een geldige werkmap

Werkmap is niet geldig (1 jaar)

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B. 2.4:2 (4)

ATBv

2.4:2 lid 1

Art 2.4:2 lid 3 irt Art 1 Regeling Werkmap

De werkmap voldoet niet aan het voorgeschreven model

Indien bij B map afgescheurde kaft aanwezig, niet beboeten

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B. 2.4:2 (5)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art 2 lid 1 Regeling werkmap

Het gebruiken van meerdere werkmappen bij 1 werkgever

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B. 2.4:2 (6)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2.a Regeling werkmap

Registratie uitgegeven / ingenomen werkmappen

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Nee

Nee

B. 2.4:2 (7)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.1

De bestuurder vult bij ingebruikname, zijn naam, voornamen, geboortedatum en adres niet in op de voorzijde van de werkmap.

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B. 2.4:2 (8)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.2

De bestuurder vult bij ingebruikname, op de voorzijde van de werkmap de eerste dag van gebruik niet in.

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B. 2.4:2 (9)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 3.3

De bestuurder vult bij een volle werkmap op de voorzijde van de werkmap de laatste dag van gebruik niet in.

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B. 2.4:2 (9a)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 1.1

De werkgever vult de gegevens van de onderneming niet in op de voorzijde van de werkmap.

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B. 2.4:2 (10)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.1

De bestuurder vult op de daarvoor bestemde plaats het weeknummer, de betreffende data en de naam en voorletters niet in.

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B. 2.4:2 (11)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.2

De bestuurder vult op de daarvoor bestemde plaats het kenteken niet in van het voertuig dat gebruikt wordt.

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B. 2.4:2 (12)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 regeling werkmap gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap

De bestuurder vult de rusttijd, de rijtijd/wachttijd/tijd voor overige werkzaamheden en de pauzes niet in door een horizontale lijn in de betreffende vakken te plaatsen.

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B. 2.4:2 (13)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.5

De bestuurder vult bij bijzonderheden de volgende gegevens niet in:

– de naam en voorletters van een tweede bestuurder

– de gegevens van een andere dan aan de voorzijde van de werkmap geregistreerde werkgever indien hij op één dag voor één of meer werkgever tegelijkertijd optreedt alsmede de tijd die hij daar aan handelingen verricht voor elk van deze werkgevers

– afwijkingen ten aanzien van de voorschriften kan hij hier verklaren

– Correcties ten aanzien van de gegevens in het overzicht (weekstaat).

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.4:2 (14)

ATBv

2.4:2 lid 3

Art. 2 Regeling werkmap, gelet op het gestelde van de gebruiksaanwijzing voor de werkmap 4.6

De bestuurder ondertekent, na het

afsluiten van de eerste werkdag

van de betreffende week, het weekoverzicht niet op de daarvoor bestemde plaats

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.4:2 (15)

ATBV

2.4:2 lid 1

Gebruik boordcomputer

Bij taxivervoer verplicht gebruik boordcomputer

 

Werkgever/Zelfstandige

Nog niet in 8:1 opgenomen. Daarnaast pas beboetbaar na 1-10-2013

2200

Ja

ja

B 2.4:2 (16)

ATBv

2.4:2 lid 2

Boordcomputer buiten gebruik

Niet voldoen aan registratieverplichtingen vervoerder en bestuurder

 

Werkgever/zelfstandige

550

Ja

Ja

B 2.4:2 (17)

BP

79 lid 4

Registratie arbeids en rusttijden BCT

Niet voldoen registratieverplichting vervoerder/zelfstandige

 

Werkgever/Zelfstandige

Strafbaarstelling 8:1 lid 4 ATBv. Daarnaast pas beboetbaar na 1-10-2013

2200

Ja

Ja

B 2.4:2 (18)

BP

80 lid 4

Overbrengen gegevens

Niet overbrengen gegevens door vervoerder, zelfstandige en bestuurder

Verdere uitwerking artikel 16 lid 8 en 19 lid 1, 2 en 3 RGBCT

 

Werkgever/zelfstandige Strafbaarstelling 8:1 lid 4 ATBv. Daarnaast pas beboetbaar na 1-10-2013

550

Nee

Nee

B 2.4:2 (19)

BP

83 lid 8 sub b

Gebruik keuringskaart

Onjuist gebruik keuringskaart, ivm artikel 10 regeling werkplaatsen BCT

 

Erkenninghouder

1100

Ja

Ja

B 2.4:2 (20)

BP

83 lid 8 sub b

Melding keuringskaart

Onjuiste melding artikel 15 lid 1, b, c of d reg. RGBCT

 

Erkenninghouder

200

Ja

Ja

B 2.4:2 (21)

BP

83 lid 8 sub b

Terugsturen keuringskaart

Niet terugsturen ingetrokken keuringskaart

 

Erkenninghouder

200

Ja

Ja

3. DIENSTROOSTER

B 2.4:3 (1)

ATBv

2.4:3 lid 1

Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/206

Het niet opgesteld hebben van een dienstrooster

 

Werkgever / Zelfstandige

4400

Ja

Ja

B 2.4:3 (2)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Niet bevatten naam, standplaats en vastgesteld rooster

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.4:3 (3)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 3a Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Dienstrooster bevat niet de gegevens als bedoeld in art.16 derde lid onder a van de Ver. (EG) nr. 561/2006 en de gegevens van de lopende dag

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.4:3 (4)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 3b Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Dienstrooster niet getekend door hoofd onderneming of diens gevolmachtigde

Werkgever / Zelfstandige

200

Nee

Nee

B 2.4:3 (6)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006

Niet naleven voorschriften dienstrooster

Niet bij zich hebben dienstrooster / dienstregeling

Werkgever / Zelfstandige

550

Ja

Nee

B 2.4:3 (7)

ATBv

2.4:3 lid 3

Art. 4 lid 1 regeling Dienstrooster

Art. 16 lid 3 c Ver. (EG) nr. 561/2006 en gelet op art. 4.3 ATW

Het niet bewaren van het dienstrooster na afloop van de betrokken periode van één jaar

 

Werkgever / Zelfstandige

4400

Nee

Ja

4. MISBRUIK CONTROLEMIDDELEN

B 2.4:4 (1)

ATBv

2.4:4 sub a

 

in of op controlemiddelen onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen te stellen, te doen stellen, of toe te laten dat zij daarin of daarop gesteld worden

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

1300

550

Ja

Ja

B 2.4:4 (2)

ATBv

2.4:4 sub b

 

in of op controlemiddelen wijziging aan te brengen, te doen aanbrengen of toe te laten dat wijziging wordt aangebracht in vroeger daarin of daarop gestelde gegevens of aantekeningen, deze onleesbaar te maken, te doen maken of toe te laten dat zij onleesbaar gemaakt worden

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

1300

550

Ja

Ja

B 2.4:4 (3)

ATBv

2.4:4 sub c

 

controlemiddelen geheel of ten dele zoek te maken of te doen zoekmaken, ondeugdelijk te maken of te doen maken, te vernietigen of te doen vernietigen, verborgen te houden of te doen verborgen houden, dan wel toe te laten dat deze zoekgemaakt, ondeugdelijk gemaakt, vernietigd of verborgen gehouden worden

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

1300

550

Ja

Ja

B 2.4:4 (4)

ATBv

2.4:4 sub d

 

gebruik te maken van een controlemiddel waarop of waarin onjuiste aantekeningen zijn gesteld, waarop of waarin in de aantekeningen wijzigingen zijn aangebracht dan wel waarop of waarin aantekeningen onleesbaar zijn gemaakt

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

1300

550

Ja

Ja

B 2.4:4 (9)

ATBv

2.4:4 sub e

 

een niet op zijn naam gestelde bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart te gebruiken, met uitzondering van een bedrijfskaart van een werkgever die wordt gebruikt door zijn werknemer

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

1300

550

Ja

Ja

B 2.4:4 (11)

ATBv

2.4:4 sub f

 

in het voertuig een voorziening aanwezig te hebben die voor gebruik als bedoeld in de onderdelen a tot en met e kan worden aangewend

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

1300

550

Ja

Ja

B 2.4:4 (10b)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 14 lid 4 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Gebruik van een andere bestuurderskaart dan de geldige bestuurderskaart van de bestuurder

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

1300

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (38)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 8 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het vervalsen, weglaten of vernietigen van gegevens die op de registratiebladen zijn geregistreerd en in het controleapparaat of op de bestuurderskaart of print-outs van het controleapparaat zijn opgeslagen

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

1300

550

Ja

Nee

B 2.4:5 (39)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 8 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Manipulatie van het controleapparaat, het registratieblad of de bestuurderskaart die tot gevolg kan hebben dat de gegevens en/of print-outs zijn vervalst

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

1300

550

Ja

Nee

B 2.4:5 (40)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 8 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

In het voertuig aanwezige manipulatievoorziening (schakelaar/draad enz.) die kan worden gebruikt om gegevens en/of informatie op print-outs te vervalsen

 

Werkgever/ Zelfstandige

Werknemer

1300

550

Ja

nee

5. INSTALLATIE EN GEBRUIK TACHOGRAAF

B 2.4:5 (1)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 45 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Niet zorg dragen dat het controleapparaat is voorzien van verzegelingen (betreft: 1e installatie)

Werkgever / Zelfstandige

2200

Ja

Ja

B 2.4:5 (1a)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 45 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Niet zorg dragen dat het controle-apparaat is voorzien van een installatieplaatje (betreft: 1e installatie)

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.4:5 (2)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 45 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Niet zorg dragen dat een controleapparaat is aangebracht

Werkgever / Zelfstandige

2200

Ja

Ja

B 2.4:5 (3)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 46 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat binnen 2 jaar is onderzocht dan wel na onderzoek niet voorzien is van een installatieplaatje

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.4:5 (3a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 ivm bijlage I hoofdstuk 6 onder 3.b of Art. 10 AETR ivm Bijlage – Aanhangsel 1 Hoofdstuk VI onder 3b

Controle apparaat (analoog)

Het niet zorgdragen dat het controleapparaat binnen 6 jaar is onderzocht

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Nee

B 2.4:5 (3b)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 1 ver. (EEG) nr. 3821/85 ivm bijlage 1B hoofdstuk VI onder 4

Controle apparaat (digitaal)

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat binnen 2 jaar is onderzocht dan wel na onderzoek niet voorzien is van een installatieplaatje

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Nee

B 2.4:5 (4)

ATBv

2.4:13lid 1

Art. 46 Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Het niet zorg dragen dat de verzegelingen ongewijzigd en in tact blijven dan wel na verbreking van de verzegelingen de tachograaf is onderzocht

Werkgever / Zelfstandige

2200

Ja

Ja

B 2.4:5 (4a)

ATBv

2.4:13 lid 1

Artikel 46 onder b Regeling controleapparaten 2005

Controle apparaat

Het niet zorg dragen dat het controleapparaat wordt onderzocht bij wijziging aan het motorrijtuig waardoor wegdraaital of bandenomtrek zijn beïnvloed

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.4:5 (6)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 1 en 13 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Juiste werking en gebruik controleapparaat en bestuurderskaart

 

Werkgever / Zelfstandige

2200

Ja

Ja

B 2.4:5 (7a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 13 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het controleapparaat werkt niet correct. De instellingen zijn niet correct, maar registratie van rij- of rusttijden is wel correct

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.4:5 (7)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Onvoldoende registratiebladen verstrekt

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Nee

B 2.4:5 (8)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Model van het registratieblad niet goedgekeurd (verstrekken)

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Nee

Nee

B 2.4:5 (9)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Onvoldoende papier voor print-outs

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Nee

B 2.4:5 (10)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 4 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

De bestuurder is in het bezit van meer dan één geldige bestuurderskaart

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (11)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 14 lid 4 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Gebruik van een defecte of verlopen bestuurderskaart

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (11a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen of bestuurderskaarten, met leesbare gegevens

 

Bestuurder

100

Ja

Ja

B 2.4:5 (11b)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Gebruik van vuile of beschadigde registratiebladen of bestuurderskaarten, met onleesbare gegevens

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (11c)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Vervanging van de beschadigde, slecht werkende, verloren of gestolen bestuurderskaart niet binnen zeven kalenderdagen aangevraagd

 

Bestuurder

200

Ja

Ja

B 2.4:5 (12)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 of art 10 AETR ivm Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Gebruik registratieblad

Het niet gebruik maken van een registratieblad

Bestuurder

1100

Ja

Ja

B 2.4:5 (12a)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 of art 10 AETR ivm Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Gebruik bestuurderskaart

Het niet gebruik maken van een bestuurderskaart

Er is wel een bestuurderskaart verstrekt

Bestuurder

1100

Ja

Ja

B 2.4:5 (13)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Incorrect gebruik van registratiebladen/bestuurderskaarten

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (14)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Niet-toegestane uitname van registratiebladen of bestuurderskaarten, met gevolgen voor de registratie van relevante gegevens

Registratieblad of bestuurderskaart ongeoorloofd voor einde van de dagelijkse werktijd uit tachograaf gehaald

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (15)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Niet-toegestane uitname van registratiebladen of bestuurderskaarten zonder gevolgen voor de geregistreerde gegevens

Registratieblad of bestuurderskaart ongeoorloofd voor einde van de dagelijkse werktijd uit tachograaf gehaald

Bestuurder

100

Ja

Ja

B 2.4:5 (16)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het registratieblad is gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor ze bestemd is, maar er zijn geen gegevens verloren gegaan

 

Bestuurder

100

Ja

Ja

B 2.4:5 (17)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het registratieblad is gebruikt gedurende een langere periode dan die waarvoor ze bestemd is, en er zijn gegevens verloren gegaan

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (18)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Geen manuele input wanneer dit vereist is

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (19)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het blad of de bestuurderskaart zijn niet in het correcte slot gebruikt (meervoudige bemanning)

 

Bestuurder

1100

Ja

Ja

B 2.4:5 (20)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 3 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

De tijdsaanduiding op het blad stemt niet overeen met de officiële tijd van het land waar het voertuig is ingeschreven

 

Bestuurder

200

Ja

Ja

B 2.4:5 (21)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 3 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Incorrect gebruik van de schakelorganen

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (22)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Familienaam ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (23)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Voornaam ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (24)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Datum bij het begin of einde van het gebruik van het blad ontbreekt

 

Bestuurder

200

Ja

Ja

B 2.4:5 (25)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Plaats bij het begin of einde van het gebruik van het blad ontbreekt

 

Bestuurder

100

Ja

Ja

B 2.4:5 (26)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

kenteken ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

100

Ja

Ja

B 2.4:5 (27)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Kilometerstand (vóór de eerste rit die op het blad is geregistreerd) ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

200

Ja

Ja

B 2.4:5 (28)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Kilometerstand (aan het einde van de laatste rit die op het registratieblad is geregistreerd) ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

100

Ja

Ja

B 2.4:5 (29)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het tijdstip waarop van voertuig wordt gewisseld ontbreekt op het registratieblad

 

Bestuurder

100

Ja

Ja

B 2.4:5 (30)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 15 lid 5 bis Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het landsymbool (begin en of eindland) is niet ingevoerd in het controleapparaat

 

Bestuurder

100

Ja

Ja

6. HET VOORLEGGEN VAN INFORMATIE

B 2 4 5 (32)

ATBv

2.4:13 lid 2 of 5

Art. 15 lid 7 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Niet in staat registratiebladen, print-outs, manuele registratiegegevens, gegevens bestuurderskaart van de dag zelf en de voorafgaande 28 dagen voor te leggen

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

7. DEFECT

B 2.4:5 (41)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Niet hersteld door een goedgekeurde installateur of werkplaats

 

Werkgever / Zelfstandige

2200

Ja

Ja

B 2.4:5 (42)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 1 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Niet hersteld tijdens de reis

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

8. MANUELE INPUT OP PRINT-OUTS

B 2.4:5 (43)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

De bestuurder vermeldt niet alle informatie tijdens de tijdvakken die niet meer worden geregistreerd omdat het controleapparaat onbruikbaar of defect is

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (44)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het nummer van de bestuurderskaart en/of de naam van de bestuurder en/of het nummer van het rijbewijs ontbreken op het tijdelijke blad

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:5 (45)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 2 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

De handtekening ontbreekt op het tijdelijke blad

 

Bestuurder

200

Ja

Ja

B 2.4:5 (46)

ATBv

2.4:13 lid 2 of lid 5

Art. 16 lid 3 Ver. (EEG) nr. 3821/85 / AETR

Het verlies of de diefstal van de bestuurderskaart is niet formeel meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:8 (1)

ATBv

2.4:8

 

Gebruik bestuurderskaart

Het niet gebruik maken van een bestuurderskaart

Indien geen bestuurderskaart is verstrekt aan bestuurder

Werkgever / Zelfstandige

2200

Ja

Ja

B 2.4:9 (1)

ATBv

2.4:9

 

Gebruik werkplaatskaart

Oneigenlijk gebruik werkplaatskaart

Werkgever / Zelfstandige/ erkenninghouder

1100

Ja

Ja

B 2.4:10 (1)

ATBv

2.4:10

 

Gebruik bedrijfskaart

Oneigenlijk gebruik bedrijfskaart

Werkgever / Zelfstandige

550

Ja

Ja

B 2.4:11 (1)

ATBv

2.4:11 lid 3

 

Vervanging tachograafkaart

Geen melding verlies of diefstal van tachograafkaart

Werkgever / Zelfstandige

200

Nee

Nee

9. REGELING TACHOGRAAFKAARTEN

B 2.4:13 (1)

ATBv

2.4:13 lid 1 of lid 5

Art. 10 lid 1 Regeling tachograafkaarten of art 10 AETR ivm Hoofdstuk III, art. 13 lid 2 van de Bijlage

Bij verlies, diefstal of defect bestuurderskaart geen? aanvullende informatie op afdruk (print-out)

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:13 (2)

ATBv

2.4:13 lid 1 of lid 5

Art. 10 lid 2 Regeling tachograafkaarten of art 10 AETR ivm Hoofdstuk III, art. 12 lid 2 van de Bijlage

Het niet zorg dragen voor handmatige invoer op de bestuurderskaart

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:13 (3)

ATBv

2.4:13 lid 1 of lid 5

Art. 10 lid 3 Regeling tachograafkaarten of art 10 AETR ivm Hoofdstuk III, art. 13 lid 2 van de Bijlage

Het niet zorg dragen voor handmatige aantekening op de print-outs bij verlies, diefstal of defecte bestuurderskaart

 

Bestuurder

550

Ja

Ja

B 2.4:13 (4)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 10 lid 4 Regeling tachograafkaarten

Het niet zorg dragen dat de bestuurderskaart in de juiste lezer wordt aangebracht

 

Bestuurder

1100

Ja

Ja

10. Vo 2135/98

B 2.4:13 (5)

ATBv

2.4:13 lid 4

Art. 2 lid 1 Ver. (EEG) nr. 2135/98

Uitgerust met controleapparaat 1B

 

Werkgever / Zelfstandige

2200

Ja

Ja

B 2.4:13 (6)

ATBv

2.4:13 lid 4

Art. 2 lid 1 Ver. (EEG) nr. 2135/98

vervanging door controleapparaat 1B

 

Werkgever / Zelfstandige

2200

Ja

ja

11. REGELING CONTROLEAPPARATEN 2005

B 2.4:13 (7)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 32 Regeling controleapparaten 2005

Niet bewaren door erkenninghouder van register voor de duur van drie jaar

 

/Erkenninghouder

50

Nee

Ja

B 2.4:13 (8)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 33 Regeling controleapparaten 2005

Regelmatige overdracht van kalibreringsgegevens naar computer door erkenning -en werkplaatskaart houder

 

/Erkenninghouder en werkplaatskaart houder

1100

Nee

Ja

B 2.4:13 (9)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 34 lid 2 Regeling controleapparaten 2005

Bewaren gegevens 52 weken door erkenninghouder

 

/Erkenninghouder

1100

Nee

Ja

B 2.4:13 (10)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 34 lid 3 Regeling controleapparaten 2005

Verboden wijzigingen aan te brengen in gegevens door de erkenninghouder

 

/Erkenninghouder

1300

Nee

Ja

B 2.4:13 (11)

ATBv

2.4:13 lid 1

Art. 34 lid 9 Regeling controleapparaten 2005

Op verzoek niet alle gegevens kunnen verstrekken door erkenninghouder aan een toezichthouder

 

/Erkenninghouder

1100

Nee

Ja

12. RIJ- EN RUSTTIJDEN

ONVOLDOENDE DAGELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 11 UUR, INDIEN EEN VERKORTING VAN DE DAGELIJKSE RUSTTIJD NIET IS TOEGESTAAN

B 2.5:1 (1)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11, indien een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 11 uur

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:1 (2)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11, indien een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 10 uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:1 (3)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 11, indien een verkorting van de dagelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 8 uur 30

Werkgever / Zelfstandige

550

+  100 per uur te kort

Ja

Ja

ONVOLDOENDE DAGELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 9 UUR, INDIEN VERKORTING IS TOEGESTAAN

B 2.5:1 (4)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9, indien verkorting is toegestaan

Minder dan 9 uur

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:1 (5)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9, indien verkorting is toegestaan

Minder dan 8 uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:1 (6)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9, indien verkorting is toegestaan

Minder dan 7

Werkgever / Zelfstandige

550

+ 100 per uur te kort

Ja

Ja

ONVOLDOENDE DAGELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 9 UUR BIJ MEERVOUDIGE BEMANNING

B 2.5:1 (10)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 bij meervoudige bemanningen

Minder dan 9 uur

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:1 (11)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 bij meervoudige bemanningen

Minder dan 8 uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:1 (12)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 5 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende dagelijkse rusttijd van minder dan 9 bij meervoudige bemanningen

Minder dan 7

Werkgever / Zelfstandige

550

+ 100 per uur te kort

Ja

Ja

ONVOLDOENDE VERKORTE WEKELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 24 UUR

B 2.5:1 (13)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24

Minder dan 24 uur

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:1 (14)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24

Minder dan 22 uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:1 (15)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende verkorte wekelijkse rusttijd van minder dan 24

Minder dan 20 uur

Werkgever / Zelfstandige

550

+ 100 per uur te kort met een max van

1000,–

Ja

Ja

ONVOLDOENDE WEKELIJKSE RUSTTIJD VAN MINDER DAN 45 UUR, INDIEN VERKORTING VAN DE WEKELIJKSE RUSTTIJD NIET IS TOEGESTAAN

B 2.5:1 (16)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur, indien verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 45 uur

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:1 (17)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur, indien verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 42uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:1 (18)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Onvoldoende wekelijkse rusttijd van minder dan 45 uur, indien verkorting van de wekelijkse rusttijd niet is toegestaan

Minder dan 36uur

Werkgever / Zelfstandige

550

+ 100 per uur te kort met een max van

1000

Ja

Ja

MEER DAN 6 MAAL 24 UUR TUSSEN WEKELIJKSE RUSTTIJDEN

B 2.5:1 (19)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG)

nr. 561/2006 / AETR

Meer dan 6 maal 24 uur tussen wekelijkse rusttijden

Tot + 12 uur

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:1 (20)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG)

nr. 561/2006 / AETR

Meer dan 6 maal 24 uur tussen wekelijkse rusttijden

Tot + 24 uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:1 (21)

ATBv

2.5:1 lid 2

Art. 8 lid 6 Ver. (EG)

nr. 561/2006 / AETR

Meer dan 6 maal 24 uur tussen wekelijkse rusttijden

Meer dan 24 uur

Werkgever / Zelfstandige

550

+ 100 per uur te lang met een max van

1000

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE DAGELIJKSE RIJTIJD VAN 9 UUR, INDIEN VERLENGING TOT 10 UUR NIET IS TOEGESTAAN

B 2.5:3(1)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur, indien verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

Meer dan 9 uur

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:3(2)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur, indien verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

Meer dan 10 uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:3(3)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 9 uur, indien verlenging tot 10 uur niet is toegestaan

Meer dan 11 uur

Werkgever / Zelfstandige

550

+ 100 per uur te lang met een max van

1350

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE DAGELIJKSE RIJTIJD VAN 10 UUR INDIEN VERLENGING IS TOEGESTAAN

B 2.5:3(4)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur indien verlenging is toegestaan

Meer dan 10 uur

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:3(5)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur indien verlenging is toegestaan

Meer dan 11 uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:3(6)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd van 10 uur, indien verlenging is toegestaan

Meer dan 12 uur

Werkgever / Zelfstandige

550

+ 100 per uur te lang met een max van

1350

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE WEKELIJKSE RIJTIJD

B 2.5:3 (7)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

Meer dan 56 uur

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:3 (8)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

Meer dan 60 uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:3 (9)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 2 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de wekelijkse rijtijd

Meer dan 70 uur

Werkgever / Zelfstandige

550

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE BIJ ELKAAR OPGETELDE RIJTIJD GEDURENDE TWEE OPEENVOLGENDE WEKEN

B 2.5:3 (10)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 3 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken

Meer dan 90 uur

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:3 (11)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 3 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken

Meer dan 100 uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:3 (12)

ATBv

2.5:3

Art. 6 lid 3 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken

Meer dan 112 uur 30

Werkgever / Zelfstandige

550

Ja

Ja

OVERSCHRIJDING VAN DE AANEENGESLOTEN RIJTIJD

B 2.5:6(1)

ATBv

2.5:6 lid 2

Art. 7 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de ononderbroken rijtijd

Meer dan 4 uur 30

Werkgever / Zelfstandige

100

Ja

Ja

B 2.5:6(2)

ATBv

2.5:6 lid 2

Art. 7 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de ononderbroken rijtijd

Meer dan 5 uur

Werkgever / Zelfstandige

200

Ja

Ja

B 2.5:6(3)

ATBv

2.5:6 lid 2

Art. 7 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Overschrijding van de ononderbroken rijtijd aaneengesloten rijtijd

Meer dan 6 uur

Werkgever / Zelfstandige

550

+ 100 per uur te lang met een max van

1950

Ja

Ja

13. PAUZE

B 2.5:6(7)

ATBv

2.5:6 lid 1

Art. 5:4 lid 2 en 3 ATW

Pauze

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

100

Nee

Ja

B 2.5:6(8)

ATBv

2.5:6 lid 3a

Ver. (EG) nr. 561/2006 + andere werkzaamheden

Langer dan 6 uur zonder pauze

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

100

Nee

Ja

B 2.5:6(9)

ATBv

2.5:6 lid 3b

Ver. (EG) nr. 561/2006 + andere werkzaamheden

Geen ½ uur (of 2x ¼) pauze bij 6 tot en met 9 uur arbeid

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

100

Nee

Ja

B 2.5:6 (10)

ATBv

2.5:6 lid 3c

Ver. (EG) nr. 561/2006 + andere werkzaamheden

Geen ¾ uur (of 3 x ¼) pauze bij meer dan 9 uur arbeid

pauze

Werkgever / Zelfstandige

100

Nee

Ja

14. NACHTARBEID

B 2.5:4 (1)

ATBv

2.5:4 lid 2a en b

 

Het verrichten van meer dan 43 maal in 16 weken arbeid in nachtdienst of het verrichten van meer dan 38 uren arbeid in nachtdienst in elke periode van 2 weken

Per meer dienst of per uur

Werkgever / Zelfstandige

100 met een max van

1100

Nee

Ja

B 2.5:4a (1)

ATBv

2.5:4a lid 5

Indien Ver. (EG) nr. 561/2006 van toepassing is

Het verrichten van meer dan 12 uren dagelijkse arbeidstijd in elke periode van 24 achtereenvolgende uren

Per uur

Werkgever / Zelfstandige

100 met een max van

1100

Nee

Ja

B 2.5:5 (1)

ATBv

2.5:5 lid 3a en b

 

Het verrichten van meer dan 52 maal in 16 weken en 140 maal in 52 weken arbeid in nachtdienst of het verrichten van meer dan 38 uren arbeid in nachtdienst in elke periode van 2 weken.

Per meer dienst

Werkgever / Zelfstandige

100 met een max van

1100

Nee

Ja

15. ARBEIDSTIJDEN

B 2.5:7 (1)

ATBv

2.5:7 lid 5

Ver. (EG) nr. 561/2006 n.v.t.

Gemiddelde arbeidstijd van 48 uren per week

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

100

Nee

Ja

B 2.5:8 (1)

ATBv

2.5:8 lid 5

Ver. (EG) nr. 561/2006 wel van toepassing

Arbeidstijd meer dan 60 uur per week

Organisatie arbeid

Werkgever / Zelfstandige

100

Nee

Ja

16. SOORTEN BETALING EN INFORMATIEVERSTREKKING

B 2.7:1 (1)

ATBv

2.7:1 lid 1

art. 10 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006 / AETR

Koppeling loon aan afgelegde afstand en/of hoeveelheid vervoerde goederen

Indien aangetoond dat betaling verkeersveiligheid in gevaar brengt of inbreuken aanmoedigt

Werkgever / Zelfstandige

1100

Nee

Ja

B 2.7:1 (2)

ATBv

2.7:1 lid 2

Art 10 lid 1 Ver. (EG) nr. 561/2006

Werkgever handelt overeenkomstig art. 10, lid 2 en lid 5 van Ver. EG 561/2006

Planning en overdracht

Werkgever / Zelfstandige

550

Nee

Ja

B 2.7:1 (3)

ATBv

2.7:1 lid 3

Art 20 Ver. (EG) nr. 561/2006

Bestuurder handelt overeenkomstig art. 20 van Ver. EG 561/2006

Niet bij zich hebben van bewijzen van vorige sancties of procedure

Werkgever / Zelfstandige

100

Nee

Nee

B 2.7:1 (4)

ATBv

2.7:1 lid 3

Art. 2.7:1 gelet op

Art 20 lid 3 Vo (EG) nr. 561/ 2006

De bestuurder verstrekt informatie aan onderneming

 

Werkgever / Zelfstandige

200

Nee

Ja

B 2.7:4(1)

ATBv

2.7:4 lid 1

 

Het verrichten van arbeid als bijrijder door jeugdige werknemer buiten Nederland.

 

Werkgever / Zelfstandige

100

Nee

Nee

B 2.7:4(2)

ATBv

2.7:4 lid 2

 

Het niet toezien op het bezit van een verklaring, afgegeven door de Stichting landelijk orgaan Beroepsonderwijs, Transport en Logistiek, waaruit blijkt dat een jeugdige werknemer welke als bijrijder arbeid verricht aldaar is ingeschreven als leerling

 

Werkgever / Zelfstandige

100

Nee

Nee

 

Deze website is gebouwd door DBbv (Dennis) www.taxidennis.nl alle rechten aan Dennis